ZAŠTITITE SEBE I DRUGE! POŠTUJTE NAREDBE I PREPORUKE NADLEŽNIH ORGANA!

Izvor podataka: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Broj potvrđenih slučajeva (PCR) u ZDK - period mart 2020 - august 2021:
10627

Tabele o koronavirusu u ZDK po gradovima i Tabela-Pregled stanja infekcije COVID-19 ažurirane sa datumom 04.08.2021. godine do 12,00 sati. Broj potvrđenih slučajeva odnosi se na period mart 2020. - august 2021. godine, a potvrđeni su PCR testom. (izvor-Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica)

Broj potvrđenih slučajeva (PCR) po gradovima/općinama u ZDK

Zenica - 3033

Žepče - 634

Zavidovići - 869

Maglaj - 416

Tešanj - 1312

Doboj Jug - 158

Usora - 169

Kakanj - 1610

Visoko - 1705

Breza - 380

Vareš - 139

Olovo - 202

Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom po gradovima/općinama u ZDK

Zenica - 0

Žepče - 0

Zavidovići - 0

Maglaj - 0

Tešanj - 3

Doboj Jug - 0

Usora - 0

Kakanj - 4

Visoko - 7

Breza - 0

Vareš - 0

Olovo - 0

Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK

Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Kantonalna bolnica Zenica

Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela - 0

Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu - 0

Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci - 0

Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Opća bolnica Tešanj

Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela - 0

Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu - 0

Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci - 0

 • Video preporučen od strane Mr. psihologije i višeg asistenta Sedina Habibovića

Više informacija o koronavirusu: Institut za zdravlje i sigurnost hrane

Dežurni telefoni zdravstvenih ustanova na području ZDK za praćenje koronavirusa

 • Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica: 062 894 569
 • JU Dom zdravlja Zavidovići: 061 781 874- Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Zenica: 124 ili 032 402 354 - Služba hitne medicinske pomoći kad ne rade ambulante porodične medicine
 • JU Dom zdravlja Kakanj: 032 460 964 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Maglaj: 032 465 684 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Maglaj: 061 324 873 - Diplomirani sanitarni inžinjer u DZ
 • JU Dom zdravlja Breza: 061 352 087 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Žepče: 032 880 125 - Dostupan 24 sata
 • JU Dom zdravlja Žepče: od 07,00 do 15,00 pacijenti kontaktiraju svog porodičnog ljekara
 • JU Dom zdravlja Olovo: 032 825 165 - Dostupan 24 sata
 • JU Dom zdravlja Vareš: 032 843 034, 843 026 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Tešanj: 032 650 303-lok 181 - Higijensko-epidemiološka služba od 07,00 do 13,00
 • JU Dom zdravlja Doboj Jug: 032 691 624 
 • JU Dom zdravlja Visoko: 032 738 822 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Visoko: 032 735 260 - Služba hitne medicinske pomoći
 • JU Dom zdravlja Usora: 032 893 426 
 • JU Dom zdravlja Usora: 032 893 510 ili 124 - Služba hitne medicinske pomoći

Brojevi telefona ambulanti porodične medicine JU Dom zdravlja Zenica

 • Ambulanta porodične medicine Centar: 032 246 910
 • Ambulanta porodične medicine Odmut: 032 223 015
 • Ambulanta porodične medicine Crkvice: 032 226 324
 • Ambulanta porodične medicine Potok: 032 241 770
 • Ambulanta porodične medicine Blatuša: 032 246 876
 • Ambulanta porodične medicine Jalija: 032 220 477
 • Ambulanta porodične medicine Babina rijeka: 032 424 223
 • Ambulanta porodične medicine Radakovo: 032 427 612
 • Ambulanta porodične medicine Travnička: 032 461 031
 • Ambulanta porodične medicine Mokušnice: 032 463 454
 • Ambulanta porodične medicine Perin han: 032 420 789
 • Ambulanta porodične medicine Tetovo: 032 431 474
 • Ambulanta porodične medicine Gradišće: 032 431 280
 • Ambulanta porodične medicine Lokvine: 032 432 919
 • Ambulanta porodične medicine Stranjani: 032 434 303
 • Ambulanta porodične medicine Babino: 032 436 520
 • Ambulanta porodične medicine Pehare: 032 456 668
 • Ambulanta porodične medicine Gračanica: 032 457 494
 • Ambulanta porodične medicine Nemila: 032 672 416
 • Ambulanta porodične medicine Orahovica: 032 675 011
 • Ambulanta porodične medicine Klopče: 032 590 155
 • Ambulanta porodične medicine Arnauti: 032 438 850
 • Ambulanta porodične medicine Seoci: 032 438 667
 • Ambulanta porodične medicine Janjići: 032 453 141
 • Ambulanta porodične medicine Tišina: 032 450 701
 • Ambulanta porodične medicine Šerići: 032 677 247
 • Ambulanta porodične medicine Mošćanica: 032 420 789

Kontakt brojevi za prvu psihološku pomoć

 • Za JZU Kantonalnu bolnicu Zenica (pomagači i pacijenti): 062 940 887 ; 062 940 916
 • Za  JZU Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti ZDK:  063634761
 • Breza: 062 954 748 ; 062 954 817 ; 062 953 169
 • Doboj jug: 062 149 529
 • Kakanj: 060 357 5685
 • Maglaj: 061 529 716
 • Olovo: 062 954 748 ; 062 954 817 ; 062 953 169
 • Tešanj: 062 149 529
 • Usora:  062 149 529
 • Visoko: 062 819 394
 • Zavidovići:  062 266 297
 • Zenica:  062 939 795 ; 062 939 410
 • Žepče:  032 880 674
 • Vareš: 062 954 748 ; 062 954 817 ; 062 953 169
 • Za savjetovanje u vezi djece i mladih: 062 954 363
 • Za pomagače i volontere: 062 955 953