OSTANITE KUĆI! POŠTUJTE NAREDBE!

Zabrana kretanja za osobe mlađe od 18 godina starosti i starije od 65 godina starosti.

Policijski sat - zabrana kretanja za sve građane od 20,00 sati do 05,00 sati ujutro.

Osobama starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje radi preuzimanja penzija od 08,00 do 12,00 sati
u periodu od ponedjeljka 06.04.2020. godine do petka 10.04.2020. godine.

Osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno je kretanje u vozilu.

Broj potvrđenih slučajeva u BiH:
803
Broj aktivno oboljelih u BiH:
690
Broj oporavljenih u BiH:
79
Broj umrlih u BiH:
34
Broj potvrđenih slučajeva u ZDK:
38
Broj aktivno oboljelih u ZDK:
33
Broj oporavljenih u ZDK:
5
Broj umrlih u ZDK:
0
 • Broj potvrđenih slučajeva u ZDK
 • Broj oporavljenih u ZDK
 • Broj potvrđenih slučajeva po danu u ZDK

Broj aktivno oboljelih po gradovima/općinama u ZDK

Zenica - 14

Žepče - 3

Zavidovići - 9

Maglaj - 0

Tešanj - 2

Doboj Jug - 0

Usora - 0

Kakanj - 3

Visoko - 1

Breza - 1

Vareš - 0

Olovo - 0

Broj oporavljenih po gradovima/općinama u ZDK

Zenica - 4

Žepče - 0

Zavidovići - 0

Maglaj - 0

Tešanj - 1

Doboj Jug - 0

Usora - 0

Kakanj - 0

Visoko - 0

Breza - 0

Vareš - 0

Olovo - 0

Broj umrlih po gradovima/općinama u ZDK

Zenica - 0

Žepče - 0

Zavidovići - 0

Maglaj - 0

Tešanj - 0

Doboj Jug - 0

Usora - 0

Kakanj - 0

Visoko - 0

Breza - 0

Vareš - 0

Olovo - 0

Dežurni telefoni zdravstvenih ustanova na području ZDK za praćenje koronavirusa

 • Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica: 062 894 569
 • JU Dom zdravlja Zavidovići: 061 781 874- Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Zenica: 124 ili 032 402 354 - Služba hitne medicinske pomoći kad ne rade ambulante porodične medicine
 • JU Dom zdravlja Kakanj: 032 460 964 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Maglaj: 032 465 684 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Maglaj: 061 324 873 - Diplomirani sanitarni inžinjer u DZ
 • JU Dom zdravlja Breza: 061 352 087 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Žepče: 032 880 125 - Dostupan 24 sata
 • JU Dom zdravlja Žepče: od 07,00 do 15,00 pacijenti kontaktiraju svog porodičnog ljekara
 • JU Dom zdravlja Olovo: 032 825 165 - Dostupan 24 sata
 • JU Dom zdravlja Vareš: 032 843 034, 843 026 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Tešanj: 032 650 303-lok 181 - Higijensko-epidemiološka služba od 07,00 do 13,00
 • JU Dom zdravlja Doboj Jug: 032 691 624 
 • JU Dom zdravlja Visoko: 032 738 822 - Higijensko-epidemiološka služba
 • JU Dom zdravlja Visoko: 032 735 260 - Služba hitne medicinske pomoći
 • JU Dom zdravlja Usora: 032 893 426 
 • JU Dom zdravlja Usora: 032 893 510 ili 124 - Služba hitne medicinske pomoći

Brojevi telefona ambulanti porodične medicine JU Dom zdravlja Zenica

 • Ambulanta porodične medicine Centar: 032 246 910
 • Ambulanta porodične medicine Odmut: 032 223 015
 • Ambulanta porodične medicine Crkvice: 032 226 324
 • Ambulanta porodične medicine Potok: 032 241 770
 • Ambulanta porodične medicine Blatuša: 032 246 876
 • Ambulanta porodične medicine Jalija: 032 220 477
 • Ambulanta porodične medicine Babina rijeka: 032 424 223
 • Ambulanta porodične medicine Radakovo: 032 427 612
 • Ambulanta porodične medicine Travnička: 032 461 031
 • Ambulanta porodične medicine Mokušnice: 032 463 454
 • Ambulanta porodične medicine Perin han: 032 420 789
 • Ambulanta porodične medicine Tetovo: 032 431 474
 • Ambulanta porodične medicine Gradišće: 032 431 280
 • Ambulanta porodične medicine Lokvine: 032 432 919
 • Ambulanta porodične medicine Stranjani: 032 434 303
 • Ambulanta porodične medicine Babino: 032 436 520
 • Ambulanta porodične medicine Pehare: 032 456 668
 • Ambulanta porodične medicine Gračanica: 032 457 494
 • Ambulanta porodične medicine Nemila: 032 672 416
 • Ambulanta porodične medicine Orahovica: 032 675 011
 • Ambulanta porodične medicine Klopče: 032 590 155
 • Ambulanta porodične medicine Arnauti: 032 438 850
 • Ambulanta porodične medicine Seoci: 032 438 667
 • Ambulanta porodične medicine Janjići: 032 453 141
 • Ambulanta porodične medicine Tišina: 032 450 701
 • Ambulanta porodične medicine Šerići: 032 677 247
 • Ambulanta porodične medicine Mošćanica: 032 420 789